MARATHYANCHA ITIHAS PDF

Marathyancha itihas Part 1,2,3, G.H. Khare. या पुस्तकात इ. स. १७०७ पासून इ. स. १८१८ पर्यंत म्हणजे सुमारे एकशेअकरा वर्षांचा मराठ्यांचा इतिहास समाविष्ट केला आहे.